Najnovija AD Podunavlje sniženja – sve akcije

Kuda u kupovinu? Pronađite najbliže AD Podunavlje akcije:

AD Podunavlje

Naziv prodavca : AD Podunavlje
Kontakt : 021 755 0900

OSNOVNE  INFORMACIJE  O  PREDUZEĆU        

 Matični broj preduzeća je: 08005834

Šifra delatnosti: 4719 (Trgovina na veliko i malo)

PIB: 100496731

Broj potvrde za PDV: 121041245

Preduzeće spada u  veliko  po veličini.

 

            Preduzeće AD «PODUNAVLJE» sa sedištem u ul. Jugoslovenske armije 42, Bačka Palanka je osnovano 1953.g. od kada prolazi kroz sve oblike organizovanja društvene svojine, sve do 2002.g. kada  se transformiše u Akcionarsko Društvo sa odnosom 70% kapitala Konzorcijuma i 30% učešća radnika(mali akcionari).

            Od 01.09.2006..g. Društvo dobija strano učešće u svom kapitalu i do danas tako posluje.Struktura kapitala na današnji dan je sledeća: u vlasništvu pranih lica je 83,57% kapitala, a u vlasništvu malih akcionara 16,43% kapitala.

            U narednom periodu će se dalje ići ka ukrupnjavanju većinskog kapitala.

            Kao društveno preduzeće „Podunavlje“ je u novembru 2002.g. ušlo u privatizaciju sa cca 160 zaposlenih i 17 aktivnih maloprodajnih objekata. Proces privatizacije, otplata kupoprodajne cene je završen 2006.g. Da bi danas AD „PODUNAVLJE“ poslovalo sa 121.  maloprodajnim objektom, sa 800 zaposlenih u radnom odnosu u „Podunavlju“, a kroz franšizne ugovore vezuje za sebe ukupno cca 850 zaposlenih.

            Počev od predprivatizacione 2001.g. do danas odnosno zaključno sa 2015.g. AD „PODUNAVLJE“ je povećalo ukupan godišnji prihod za 14 puta.

            Bez obzira na ekonomsku krizu koja i dalje opterećuje tržišno poslovanje, AD „PODUNAVLJE“ i dalje ima ambiciju da širi svoju maloprodajnu mrežu, zapošljava nove radnike i time znatno doprinese smanjunju broja nezaposlenih u lokalnim sredinama u kojima posluje.

             Većina prodavnica je uređena moderno u stilu marketa sa radnim vremenom od 06 – 22 časa. U sklopu preduzeća posluje poslovna jedinica “Pekara” koja svakodnevno snabdeva sve maloprodajne objekte hlebom i širokim asortimanom slatkih i slanih proizvoda iz sopstvene proizvodnje.

       U februaru 2008.g. u postupku unapređenja poslovanja

        preduzeće je dobilo standarde ISO 9001:2000 i H.A.C.C.P.   

23.04.2010. godine AD „PODUNAVLJE“ dobija od Privredne Komore Vojvodine, veoma značajno priznanje za

značajna privredna ostvarenja u Vojvodini. Nagrada je značajnija time, jer je konkurencija bila veoma velika,

a predlagači sama preduzeća koja su davala svoje glasove svojim favoritima.

 AD „PODUNAVLJE“ od 13 nagrađenih zasluženo je osvojilo  prvo  mesto.

Spisak prodavnica AD Podunavlje

Novi Sad

Kragujevac

Pančevo

Vršac

Mladenovac

Sremska Mitrovica

Bačka Palanka

Kovin

-

Odžaci

Čelarevo

Bač

Kačarevo

Bela crkva

Banatski Karlovac