Najnovija AD Podunavlje sniženja – sve akcije

Kuda u kupovinu? Pronađite najbliže AD Podunavlje akcije:

AD Podunavlje

Naziv prodavca : AD Podunavlje
Kontakt : 021 755 0900

Preduzeće AD «PODUNAVLJE» sa sedištem u ul. Jugoslovenske armije 42, Bačka Palanka je osnovano 1953.g. od kada prolazi kroz sve oblike organizovanja društvene svojine, sve do 2002.g. kada se transformiše u Akcionarsko Društvo sa odnosom 70% kapitala Konzorcijuma i 30% učešća radnika(mali akcionari).

Od 01.09.2006..g. Društvo dobija strano učešće u svom kapitalu i do danas tako posluje.Struktura kapitala na današnji dan je sledeća: u vlasništvu pravnih lica je 83,57% kapitala, a u vlasništvu malih akcionara 16,43% kapitala.

U narednom periodu će se dalje ići ka ukrupnjavanju većinskog kapitala.

Kao društveno preduzeće „Podunavlje“ je u novembru 2002.g. ušlo u privatizaciju sa cca 160 zaposlenih i 17 aktivnih maloprodajnih objekata. Proces privatizacije, otplata kupoprodajne cene je završen 2006.g. Da bi danas AD „PODUNAVLJE“ poslovalo sa 86 maloprodajna objekta sa 280 zaposlenih u radnom odnosu u „Podunavlju“, a kroz franšizne ugovore vezuje za sebe ukupno cca 480 zaposlenih.

Počev od predprivatizacione 2001.g. Do danas odnosno zaključno sa 2009.g.AD „PODUNAVLJE“ je povećalo ukupan godišnji prihod za 14 puta.

Bez obzira na ekonomsku krizu koja i dalje opterećuje tržišno poslovanje, AD „PODUNAVLJE“ i dalje ima ambiciju da širi svoju maloprodajnu mrežu, zapošljava nove radnike i time znatno doprinese smanjenju broja nezaposlenih u lokalnim sredinama u kojima posluje.

Većina prodavnica je uređena moderno u stilu marketa sa radnim vremenom od 06 – 22 časa. U sklopu preduzeća posluje poslovna jedinica “Pekara” koja svakodnevno snabdeva sve maloprodajne objekte hlebom i širokim asortimanom slatkih i slanih proizvoda iz sopstvene proizvodnje.

Spisak prodavnica AD Podunavlje