Angrohit

Naziv prodavca : Angrohit
Kontakt : (0230) 21-025

ANGROHIT mini marketi su male, takozvane „komšijske“ radnje. Ovakvih marketa u sklopu Angroprometa posluje 19. Prednost ovih malih radnji je prisnost između potrošača i prodavca koja se rađa svakodnevnim kupovinama, tako da se kupac oseća najprijatnije kupujući u radnjama ovakvog tipa.