Najnovija Medius sniženja – sve akcije

Kuda u kupovinu? Pronađite najbliže Medius akcije:

Medius

Naziv prodavca : Medius
Kontakt : 022/323-590

Medius je lokalni trgovinski lanac koji se bavi prodajom robe široke potrošnje kroz veleprodaju i lanac maloprodajnih objekata u regionu Srema. Trenutno Medius maloprodajna mreža broji 19 savremenih objekata.

Radi bolje konkurentnosti na tržištu Medius je 2011. godine postao jedan od osnivača Domaćeg Trgovačkog Lanca (DTL) koji pored Medius-a broji još 13 trgovačkih preduzeća sa teritorije Republike Srbije.  Smisao udruživanja domaćih preduzeća je jačanje domaće privrede kao i bolje pozicioniranje na tržištu. Više o DTL-u i njegovim članicama možetepogledati na www.dtl.rs/o-nama/

Stalnim investicijama i konstantnim razvojem ,zdravom politikom poslovanja, Medius pruža kvalitetnu uslugu koja u potpunosti može da zadovolji potrebe današnjeg potrošača.

Spisak prodavnica Medius